HEMRIK trygg

För att ge ökad trygghet i ditt bostadsköp ingår allt HEMRIK-trygg när du köper en bostad av HEMRIK.

Vad innebär HEMRIK-trygg?
Senast tre månader före inflyttning meddelar vi definitivt tillträdesdatum. I och med HEMRIK-trygg kan du skjuta upp ditt tillträde i max tre månader om du inte lyckas sälja din befintliga bostad.
För att vi ska bevilja detta kräver vi att du har;

  • anlitat en auktoriserad mäklare för försäljningen
  •  lagt ut bostaden till försäljning;
    • till ett marknadsmässigt pris
    • minst två månader innan tillträdesdatum.
    • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad

Ej upplåtna bostäder vid tillträde
Skulle det finnas ej upplåtna bostäder i föreningen ansvarar HEMRIK för att förvärva dessa senast på avräkningsdagen. Månadsavgift för eventuella ej upplåtna bostäder vid tillträdesdatum betalas av HEMRIK. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

 

HEMRIK trygg