HEMRIK trygg

För att ge ökad trygghet i ditt bostadsköp ingår allt HEMRIK-trygg när du köper en bostad av HEMRIK.

Vad innebär HEMRIK-trygg?
Senast tre månader före inflyttning meddelar vi definitivt tillträdesdatum. I och med HEMRIK-trygg kan du skjuta upp ditt tillträde i max tre månader om du inte lyckas sälja din befintliga bostad.
För att vi ska bevilja detta kräver vi att du har;

  • anlitat en auktoriserad mäklare för försäljningen
  •  lagt ut bostaden till försäljning;
    • till ett marknadsmässigt pris
    • minst två månader innan tillträdesdatum.
    • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad

Osålda lägenheter
Skulle det finnas osålda lägenheter i föreningen ansvarar HEMRIK för att förvärva dessa senast på avräkningsdagen. Månadsavgift för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av HEMRIK. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

 

HEMRIK trygg