Norrtälje Tätort

Några mil norr om Stockholm ligger Norrtälje, en småstadsidyll med gamla anor. Stadens gatunät härstammar så långt bak som från medeltiden och Norrtäljeviken har kvarlämningar
från en handelsplats på 1200-talet. På 1800-talet och framåt blev staden även vida känd som badort med en undergörande och läkande gyttja. Idag är Norrtälje en perfekt cocktail av småstad, kultur, natur, hav och skärgård. Det är inte för inte som staden går under benämningen Roslagens huvudstad. Hit åker människor för att njuta av sköna havsvyer och strosa på charmiga gator med butiker, caféer och restauranger. Med åren har även större handelsplatser vuxit upp så som Knutby torg och Norrtäljeporten. Här hittar du all shopping du önskar utan att behöva ta dig till storstaden. Norrtälje är populärt. Här vill människor bo och leva. När stadens kärna växer är planen att småstadsidentiteten ska bibehållas men samtidigt ge stadsbilden ett mer samtida uttryck. Målet är att skapa ett samhälle som möter behovet hos dagens invånare.